Konsultant technologiczny Google Workspace

Polska / Zdalnie Business

13 Jan 2022

Polska / Zdalnie

Business

Full Time

1

Kim jesteśmy?

FOTC specjalizuje się w partnerstwie z Google Cloud, oferując obsługę i optymalizację kosztów chmury obliczeniowej. 

Co robimy? 
Szkolimy, wdrażamy, obsługujemy i świadczymy wsparcie techniczne w zakresie rozwiązań Google Cloud. Naszą misją jest edukowanie rynku tak, by organizacje – duże, małe, prywatne, publiczne – czerpały jak największe korzyści z pakietu aplikacji biurowych Google Workspace czy platformy z gotowymi usługami chmury obliczeniowej Google Cloud Platform.

Gdzie można nas znaleźć? 
Nasza główna siedziba znajduje się w centrum Wrocławia. Mamy też oddziały w Warszawie, Budapeszcie, Sofii, Pradze, Bukareszcie oraz Londynie. Jako specjaliści od chmury, większość aktywności prowadzimy w internecie, dlatego oferujemy możliwość pracy zdalnej i stawiamy na przejrzystą komunikację online. 

Z kim współpracujemy? 
Jesteśmy w stałym kontakcie z marketerami, inżynierami i strategami Google, by lepiej odpowiadać na potrzeby lokalnych przedsiębiorstw. Utrzymujemy współpracę z ponad 2000 firmami z 7 krajów w regionie CEE, które z naszą pomocą wykorzystują potencjał chmury.

Jakie wartości wyznajemy?
Dokładamy wszelkich starań, by budować inkluzywne środowisko pracy, w którym nie ma miejsca na dyskryminację. W FOTC wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od pochodzenia, rasy, płci, religii czy orientacji seksualnej. Różnorodność umacnia nasz zespół i poszerza nasze spojrzenie na nowe wyzwania zawodowe.

Aktualnie rozwijamy dział Customer Success i poszukujemy osoby na stanowisko:


 
Konsultant technologiczny Google Workspace


Do Twoich zadań należeć będzie:

 • koordynowanie prace nad wdrożeniem rozwiązania Google Workspace u klientów,
 • monitorowanie postępów wdrożenia,
 • sugerowanie konkretnych działań klientom na podstawie dostępnych danych i raportów,
 • zarzadzanie projektem od początku do końca (planowanie celu, wdrożenie, omówienie końcowych wyników),
 • doradztwo w zakresie metodologii i podejścia wdrożeniowego naszym klientom,
 • czuwanie nad procesem umowy, koordynowanie jej miedzy klientem a naszym działem prawnym,
 • przeprowadzanie audytu bezpieczenstwa, 
 • szkolenia użytkowników Google Workspace (możliwe szkolenia dla administratorów),
 • dotrzymywanie terminow  i ustalanie priorytetów,
 • monitorowanie trendów technologicznych i wsparcie klientów w ich stosowaniu.


Oczekujemy:

 • znajomość infrastruktury IT (sieć, IAM, back office, Digital Workplace),
 • bycie na bieżąco z trendami technologicznymi (najlepiej chmura),
 • umiejętność pracy z zespołem,
 • doświadczenie w pracy z klientami biznesowymi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.


Mile widziane:

 • wiedza na temat aplikacji Google Workspace,
 • doświadczenie/wiedza z Change Management.

 
Oferujemy:

 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie (77%-owy wzrost liczebności zespołu w ostatnim roku), co stwarza okazje do awansu pionowego i poziomego,
 • współpracę zarówno z głównymi graczami na globalnym rynku, jak i z lokalnymi innowatorami, 
 • wynagrodzenie podstawowe na poziomie 4500-6000 zł miesięcznie po odliczeniu kosztów prowadzenia działalności,
 • pracę modelu zdalnym lub hybrydowym – czuj się zaproszony(-a) do naszego biura przy wrocławskim rynku,
 • pakiet medyczny i sportowy,
 • nielimitowany dostęp do audiobooków i podcastów w aplikacji Inspiro,
 • lekcje języka angielskiego online,
 • niskooprocentowane mikropożyczki od firmy.


 

Czekamy na Twoje CV!
 
 
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe. Poniższa informacja, zawiera szczegóły przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka wskazana w ogłoszeniu, czyli Fly On The Cloud sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) ul. Rzeźnicza 32/33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000500884, NIP 8971797086.   Cel przetwarzania danych 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 
Podstawa przetwarzania danych
Podstawą przetwarzania przez Spółkę Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu  rekrutacyjnego na potrzeby jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) oraz art.  6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś dodatkową zgodę w treści swojej aplikacji.
W dowolnym momencie masz prawo prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.  
Odbiorcy danych  
Odbiorcami Twoich danych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora m.in. np. dostawcom IT czy podmiotom organizacyjne obsługującym realizowane przez nas usługi – pamiętaj jednak, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.
Okres przetwarzania danych  
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu  przez okres 1 roku od momentu otrzymania od Ciebie aplikacji. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (wynikający z obowiązujących przepisów prawa), które może podnosić administrator i które mogą być podnoszone wobec administratora.  
Twoje prawa  
Masz prawo żądania od administratora dostępu, wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku  wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO - prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w  art. 18 RODO), a także prawo do wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  Kontakt 
Jeśli masz do nas jakiekolwiek pytania możesz skontaktować się z nami:
Fly on the Cloud Sp. z o.o zastrzega sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.